เที่ยววังหิน.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Continue Readingเที่ยววังหิน.ไทย

หัวเดียด.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Continue Readingหัวเดียด.ไทย

บ้านตาก.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Continue Readingบ้านตาก.ไทย

บ้านห้วยปลาหลด.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านห้วยปลาหลด ตำบลแม่ละเมา อำเภแม่สอด จังหวัดตาก

Continue Readingบ้านห้วยปลาหลด.ไทย

บ้านท่าพระธาตุ.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Continue Readingบ้านท่าพระธาตุ.ไทย