วีคลาส.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

วีคลาส.ไทย ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เป็นบริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ผู้ให้บริการอีเมล @คน.ไทย ฟรี เพื่อใช้สร้างห้องประชุมออนไลน์ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (intERLab, AIT)  ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวีคลาส และ ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตบีเคนิกซ์ (BKNIX) – ผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับแพลตฟอร์มวีคลาส วีคลาส.ไทย ใช้งานง่าย ผ่านทาง Web Browser…

Continue Reading วีคลาส.ไทย

รู้จัก.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เพื่อคนไทย ได้ใช้งาน โดเมน และ อีเมล ภาษาไทย

Continue Reading รู้จัก.ไทย

ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

ค่ายแบ่งปั๋น เป็นค่ายที่ได้รับการริเริ่มจากแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

Continue Reading ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

เที่ยววังหิน.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Continue Reading เที่ยววังหิน.ไทย

หัวเดียด.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Continue Reading หัวเดียด.ไทย

บ้านตาก.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Continue Reading บ้านตาก.ไทย

บ้านห้วยปลาหลด.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านห้วยปลาหลด ตำบลแม่ละเมา อำเภแม่สอด จังหวัดตาก

Continue Reading บ้านห้วยปลาหลด.ไทย

บ้านท่าพระธาตุ.ไทย

 • Post author:
 • Post category:

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Continue Reading บ้านท่าพระธาตุ.ไทย