พาไปเที่ยว.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

  เว็บไซต์ผลงานของน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งจบจาก “ค่ายแบ่งปั๋น” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ พาไปเที่ยว.ไทย

Continue Readingพาไปเที่ยว.ไทย

วีคลาส.ไทย

  • Post author:
  • Post category:

วีคลาส.ไทย ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เป็นบริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ผู้ให้บริการอีเมล @คน.ไทย ฟรี เพื่อใช้สร้างห้องประชุมออนไลน์ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (intERLab, AIT)  ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวีคลาส และ ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตบีเคนิกซ์ (BKNIX) – ผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับแพลตฟอร์มวีคลาส วีคลาส.ไทย ใช้งานง่าย ผ่านทาง Web Browser…

Continue Readingวีคลาส.ไทย