โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ.ไทย

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์