รู้จัก.ไทย

เว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมเว็บไทย ให้ใช้โดเมน .ไทย และ ชื่ออีเมลภาษาไทย ซึ่งได้รับการยอมรับสากล ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย