พาไปเที่ยว.ไทย

 
เว็บไซต์ผลงานของน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งจบจาก “ค่ายแบ่งปั๋น” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก