บ้านท่าพระธาตุ.ไทย

เป็นเว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก