ทุ่งฟ้า.ไทย

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็น โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านตากประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 36 กิโลเมตร

พื้นที่โรงเรียนเป็นเนินหินลูกรังที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเก่า อยู่ระหว่าง ต.ทุ่งกระเชาะ กับ ต.ท้องฟ้า โดยที่มาของชื่อโรงเรียนได้มาจากการนำชื่อ ของทั้งสองตำบลมารวมกัน คือ “ทุ่ง” มาจาก ต.ทุ่งกระเชาะ “ฟ้า” มาจาก ต.ท้องฟ้า