จรเข้มาก.ไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ประโคนชัย 12 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ 84.01 ตารางกิโลเมตร

เป็นเมืองเก่าและมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ ปราสาทเมืองต่ำ กุฏิฤษี มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรื่องนับพันปีมาแล้ว

สันนิษฐานว่าแต่เดิมมีลำห้วย และวังน้ำ ที่มีความกว้างและลึก มีความอุดมสมบูรณ์ และตามชายฝั่งจะมีก้อนหินอยู่มาก ซึ่งก้อนหินเหล่านั้นจะมีรูปร่างลักษณะคล้าย จระเข้ และชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านจระเข้มาก” ต่อมาเป็น “บ้านจรเข้มาก” ก่อตั้งพร้อม อ.ประโคนชัย