ETDA จับมือ ICANN ลุยพัฒนาชื่อโดเมนภาษาไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) (ETDA) หรือ เอ็ตด้า กระทรวงไอซีที จับมือ ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) องค์กรระดับนานาชาติที่มีหน้าที่หลักในการจัดสรรดูแลโดเมนและไอพีของระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ถ่ายทอดความรู้ จัดเวิร์กชอป Thai Label Generation Rules workshop ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 เล็งพัฒนาชื่อโดเมนเป็นภาษาไทย เตรียมพร้อมตั้ง คณะกรรมการสร้างป้ายชื่อโดเมน (Label Generation Rules Panel) ซึ่งจำเป็นในการทำให้ใช้ชื่อภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตได้ ภายในปีนี้ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 27.6 ล้านคน พร้อมทั้งมีผู้ใช้งานเชื่อมต่อผ่านมือถือ 97 ล้านเลขหมาย การพัฒนาชื่อโดเมนให้เป็นภาษาท้องถิ่น (Internationalized Domain Names – IDNs) หรือในกรณีนี้คือการพัฒนาเป็นภาษาไทย ไม่เพียงช่วยขจัดอุปสรรคทางด้านภาษาให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตตามความต้องการ ยังช่วยให้คนไทยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหลายฝ่ายคาดหมายว่าตัวเลขเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการใช้ระบบโดเมนเนมขั้นสูงสุด (Top Level Domain) ที่เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลภายในปี 2560 ซึ่งในส่วนนี้ ETDA จะเป็นผู้ดูแลในการพัฒนา soft infrastructure เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้โดยสมบูรณ์ ที่สำคัญ การดำเนินงานดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ในส่วนที่จะเกิดจากอุปสรรคในด้านภาษาให้ลดน้อยลง โดย ETDA เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งใน “จุดเปลี่ยน” (game changer) สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตสำหรับประเทศไทย วรรณวิทย์ อาขุบุตร >> อ่านเพิ่มเติม

ถึงเวลาคนไทย ใช้ชื่ออีเมล์ภาษาไทย!

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC Foundation เป็นผู้นำร่องและผลักดันแนวทางการใช้อีเมล์ภาษาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA จัดเวทีสัมมนาเพื่อหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบการใช้งาน Email Address Internationalization (EAI) ในประเทศไทย รวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของอินเตอร์เน็ตภาษาท้องถิ่นและเตรียมแผนรองรับในองค์กรและผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงความสำคัญที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้บนอินเตอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากเดิมอินเตอร์เน็ตใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึง และจำนวนผู้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในหลายประเทศมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี หรือ Digital Divide เพราะคนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่สะดวกที่จะเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพื่อเริ่มต้นแก้ปัญหาดังกล่าว ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้เกิด IDN หรือโดเมนภาษาท้องถิ่น ขึ้นภายใต้ .ไทยŽ รวมถึง EAI ซึ่งคือชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นที่ใช้ตัวอักษรไทยทั้งหมด โดยการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้วางแนวทางการใช้งาน EAI ในประเทศไทย นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า จากการศึกษาถึงความเข้ากันได้ของระบบอีเมล์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Afilias, Crossflow, Coremail, Gmail, Hotmail และ Yahoo นั้น ยังมีระดับการรองรับ EAI ที่แตกต่างกัน โดยแยกประเด็นทดสอบเป็นการส่ง การรับ การตอบกลับ และการแนบชื่อ (cc) อีเมล์ ซึ่งปนกันระหว่าง EAI และอีเมล์อักษรละตินดั้งเดิม การทดสอบแสดงให้เห็นว่าการรับส่งอีเมล์แอดเดรสภาษาไทยระหว่าง Afilias, Crossflow และ Coremail สามารถทำได้ และสามารถส่งอีเมล์ไปยัง Gmail, Hotmail และ Yahoo ได้ สำหรับระบบ Hotmail และ Yahoo นั้นยังไม่สามารถส่งหาอีเมล์แอดเดรสผู้รับในภาษาไทยได้ >> อ่านเพิ่มเติม

“อีเมลภาษาไทย” เพิ่มโอกาสเข้าถึงสังคมดิจิตอล

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ 24 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดราว 70 ล้านคน แต่มีเพียง 6.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 10% เท่านั้นที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ ทำให้คนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านภาษา แน่นอนว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ในบางประเทศได้เริ่มพัฒนาระบบ URL และอีเมลแอดเดรสเป็นภาษาท้องถิ่นของตน ผ่านแนวทางการดำเนินโครงการที่ชื่อว่า Email Address Internationalization หรือ EAI เช่น รัสเซีย จีน ยูเครน กรีซ เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น ภายใต้การส่งเสริมโดย หน่วยงานบริหารรอินเทอร์เน็ตโลก ICANN และ ประชาคมด้านสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต IETF (The Internet Engineering Task Force) ในประเทศจีนมีการจดชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยดอทประเทศจีน ซึ่งมีการลงทะเบียนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 250,000 ชื่อต่อเดือน โดยทาง China Internet Network Information Center (CNNIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนรหัสประเทศจีน ได้ร่วมมือกับ Coremail, Google และ Netease เพื่อปรับปรุงระบบให้รองรับอีเมลภาษาจีน โดย CNNIC เริ่มมีการพัฒนาเทคนิคการรับส่งอีเมลแอดเดรสหลากภาษา ให้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2012 และต่อไป CNNIC มีแผนที่จะนำ EAI ลงไปใช้งานในเครือข่าย E-Government รวมถึงรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ มหาวิทยาลัย และทางการทหาร ด้าน Coremail ผู้ให้บริการระบบอีเมลสัญชาติจีน ได้พัฒนาโครงสร้าง และการทำงานของระบบให้บริการ EAI โดยใช้เทคนิค Double Email คือการใช้อีเมลแอดเดรสภาษาท้องถิ่นควบคู่กับอีเมลแอดเดรสภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้สามารถติดต่อได้ทั้งผู้รองรับ EAI และไม่รองรับได้ในครั้งเดียว โดย >> อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์คุณภาคภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท T.H.NIC

รายโทรทัศน์ เช้าข่าวข้น ช่อง 9 อสมท. สัมภาษณ์คุณภาคภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท THNIC ทางโทรศัพท์ วันที่ 20 มกราคม 2554 เรื่องการจดทะเบียน .ไทย

“ดอทไทย” โดเมนเลือดไทย กรรมสิทธิ์เฉพาะคนไทย

THNIC คลอดชื่อโดเมนใหม่ .ไทย ตั้งเป้าขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ลดช่องว่างให้ผู้ที่มีปัญหาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ มั่นใจช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน… เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2554 นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค ผู้รับจดทะเบียนโดเมน .th และ .ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังมีประชากรไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประกอบกับอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้าถึงชุมชนห่างไกลมากขึ้น ทีเอชนิค จึงเริ่มให้บริการ โดเมน .ไทย (ดอทไทย) ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารองค์กรอินเทอร์เน็ตโลก หรือ ICANN เพื่อมุ่งลดช่องว่างด้านภาษาและการเข้าถึงความรู้ทางอินเทอร์เน็ต นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทีเอชนิค กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของ .ไทย คือ เจ้าของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ .ไทย ได้กระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เชื่อว่า .ไทย จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แม้อาจไม่ได้รับความนิยมเหมือนโดเมนอื่นๆ ที่ผู้ใช้คุ้นเคย แต่มั่นใจว่า .ไทย จะสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น ส่วนที่มองว่า .ไทย เป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ต่างชาตินั้น เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลให้ชาวต่างชาติก็จะใช้ภาษาสากล เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์ทั่วไปใช้ภาษาไทยเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ โดยในอนาคตยังมีแผนพัฒนาซอฟต์แวร์รับ-ส่งอีเมล์ ให้รองรับการใช้งานที่อยู่อีเมล์เป็นภาษาไทยอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีภาษาต่างๆ กว่า 22 ภาษา ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้มีอีเมล์ภาษาท้องถิ่น ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงเมื่อประมาณ 5-10 ปีมาแล้ว และได้รับการผลักดันจากประชาคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโลก โดยเฉพาะแถบประเทศอาหรับและประเทศชาตินิยม ส่วนประเทศแถบเอเชียที่มีอีเมล์ภาษาท้องถิ่นใช้ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน โดยการให้บริการ .ไทย จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ >> อ่านเพิ่มเติม

THNIC เปิดตัวชื่อโดเมนภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

(จากรูป) Mr.Savenaca Vocea, Global Partnerships, Manager, Regional Relations – Australasia/Pacific Islands of ICANN ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดตัวชื่อโดเมนภาษาไทยอย่างเป็นทางการ หลังได้รับ การอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารองค์กรอินเทอร์เน็ตโลก หรือ ICANN ให้เป็นผู้บริหารจัดการชื่อโดเมนใหม่ .ไทย (ดอทไทย) เพื่อลดช่องว่างให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ เข้าถึงบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้น วันที่ 18 มกราคม 2554 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้จัดแถลงข่าวการเปิดให้บริการจะทะเบียนชื่อโดเมนเว็บไซต์ในชื่อใหม่ว่า “.ไทย” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดยจะเปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทยเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

โดเมนเนมเว็บไซต์ภาษาอาราบิกครั้งแรกในโลก จีน ไทย จ่อคิวตาม (ประชาชาติธุรกิจ)

โลกออนไลน์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ใช้อักษรอาราบิกเป็นชื่อโดเมนเนม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรในภาษาละตินเป็นโดเมนเนม ขณะที่ภาษาจีนและไทยจ่อคิวรอเป็นชื่อเว็บไซต์เช่นกัน เอเอฟพี รายงานว่า องค์กรเพื่อการจดทะเบียนโดเมนเนมในอินเทอร์เน็ต หรือ ICANN ซึ่งเป็นเหมือนนายทะเบียนการใช้ชื่อเว็บไซต์ของโลกแถลงทางออนไลน์ว่า “เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาณาจักรอินเทอร์เน็ต ที่ตัวอักษรนอกเหนือภาษาละตินถูกใช้เป็นโดเมนเนมระดับสูงสุด ภาษาอาราบิกกลายเป็นภาษาแรกที่ไม่ใช่อักษรละตินที่ถูกใช้จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์” โดเมนเนมระดับสูงสุดเป็นเหมือนรหัสไปรษณีย์ในโลกอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมที่คุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุดได้แก่ .com, .org และ .net ชื่อโดเมนแบบใหม่ล่าสุดถูกออกแบบสำหรับใช้ในประเทศ อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ คิม เดวีส์ แห่ง ICANN กล่าวในบล็อกเมื่อวันพฤหัส (6 พ.ค.) ว่า “ทั้งสามประเทศจะใช้อักษรภาษาอาราบิกเป็นชื่อโดเมน ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ตัวอักษรจากขวาไปซ้ายได้” อียิปต์อ้างว่าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ตัวอักษรละตินเว็บแรกมีนามสกุลว่า .Mars  ICAAN ระบุว่า “ภาษอาราบิกเป็นภาษาที่ใช้กันมากในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ ผู้ใช้ในตะวันออกลางสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เพราะภาษาแม่ของพวกเขาถูกใช้ในทุกส่วนของโดเมนเนม” เดวีส์ให้ข้อมูลว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะนำโดเมนเนมระดับสูงสุดไปใช้เพื่อความสะดวกของประชาชนในประเทศตนอย่างไร นอกเหนือจากอาราบิกแล้ว ภาษาที่อยู่ในขั้นตอนรอการเห็นชอบจาก ICANN คือ ภาษาจีน สิงหล ทมิฬและไทย คำร้องขอมีโดเมนภาษาจีนของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นอยู่ในกระบวนการขออนุมัติ ด้านฮ่องกง ไต้หวัน ศรีลังกา รัสเซียและหลายประเทศในแถบอาหรับก็กำลังต่อคิวอยู่เช่นกัน ทีนา แดม แห่ง ICANN กล่าวว่า “เราตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อว่าตลาดจะมีผลตอบรับต่อโดเมนเนมที่ไม่ใช่อักษรละตินอย่างไร” เมื่อเดือนมกราคม นายทะเบียนการใช้โดเมนเนมของโลกแถลงว่า อียิปต์ รัสเซีย ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์สามารถสร้างที่อยู่ในโลกออนไลน์เป็นภาษาท้องถิ่นได้ นับเป็นครั้งแรกในรอบสามทศวรรษที่ตัวอักษรอื่นนอกเหนือจากอักษรละตินปรากฏบนทุกส่วนของโดเมนเนม เมื่อวันพฤหัส ICANN ได้รับคำร้องขอมีโดเนมเนม 21 ชื่อใน 11 ภาษา หลังจากที่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทางองค์กรเห็นชอบให้ใช้ระบบที่อยู่ออนไลน์แบบหลายภาษา เพื่อให้ประชากรในส่วนต่างๆ ของโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น โดยกว่าครึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1.6  พันล้านคนทั่วโลกไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาละติน ประชาชาติธุรกิจhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1273210239